Net als elk jaar krijgen we als fysiotherapie praktijk contracten aangeboden van zorgverzekeraars. En ook dit jaar zijn de vereisten waaraan praktijken moeten voldoen verder opgeschroefd:

 

1. Het verplicht open zijn in het weekend en in ieder geval op twee avonden; gelukkig doen we dit al!

 

2. Behandelindex: een gewogen behandelgemiddelde van de praktijk. Feit is nu, dat ongeacht de vergoeding voor fysiotherapie vanuit jouw polis, wij bij het behandelen van jouw klacht ons moeten houden aan deze behandelindex. Zo kan het goed zijn dat jouw polis voorschrijft dat er 12 zittingen fysiotherapie worden vergoed, maar wij in de praktijk niet meer dan 8 behandelingen kunnen geven in verband met het overschrijden van deze behandelindex. Dit terwijl jouw specifieke klacht mogelijk wel meer behandelingen vraagt. Het is onbekend hoe de behandelindex is vastgesteld. De meeste zorgverzekeraars hanteren vaak hun eigen berekeningsmethode.

 

3. Verdere bevriezing van het behandeltarief. Dit is de laatste 11 jaar naar beneden gegaan en is dus ook niet gecorrigeerd voor stijgende kosten.

 

4. De administratieve druk gaat weer omhoog: meer verslaglegging, meer informatie doorgeven.

 

Kortom, er wordt meer van de fysiotherapie gevraagd, maar er wordt daar steeds minder voor betaald.

En op deze manier staat de zorg ernstig onder druk. Als fysiotherapeuten investeren wij veel in een hogere kwaliteit door veel bijscholingen te volgen en worden daar uiteindelijk niet voor gecompenseerd.

 

Het rendement van de fysiotherapiepraktijk is sinds 2005 achteruit gegaan en veel fysiotherapeuten verlaten al snel weer het vakgebied nadat ze zijn afgestudeerd. 

VeloFit heeft in de afgelopen jaren altijd alle contracten ondertekend. Niet omdat de voorwaarden zo goed waren, maar omdat we graag iedereen zo laagdrempelig mogelijk willen behandelen. Bij contracten wordt de afhandeling van de betaling automatisch verwerkt. Wij zijn voor het bevorderen van de kwaliteit van fysiotherapie. We zijn tegen de manier waarop de zorgverzekeraars met hun maatregelen juist de kwaliteit van de fysiotherapie om zeep helpt. De zorg komt ernstig in gevaar!

 

In 2018 geen contract met CZ, Delta Lloyd & OHRA

 

Dit houdt in dat we niet meer automatisch declareren bij deze maatschappijen. Net als bij de tandarts vaak het geval is, reken je na behandeling direct bij ons af, en declareer je zelf bij je zorgverzekering. Let wel even goed op je polisvoorwaarden. Hieronder leggen we uit waarom we gekozen hebben voor deze aanpak.

 

Deze groep van zorgaanbieders hanteert het signaleringsmoment. Het is een van te voren vastgelegde omzet. Zo gauw deze omzet in het jaar wordt overschreden betalen deze maatschappijen een aanzienlijk lager tarief per behandeling. Dat houdt in dat we praktisch gratis aan het behandelen zijn. Wij hebben in de praktijk altijd een heel goed behandelgemiddelde, je bent snel weer in beweging bij ons. Maar met patiënten van CZ, Delta Lloyd en OHRA zouden wij dan moeten oppassen wie we wel of niet zouden behandelen in onze praktijk.  Dat vinden wij onacceptabel. Wij hebben het contract van CZ, Delta Lloyd en OHRA op dit punt ook niet geaccepteerd. CZ, Delta Lloyd en OHRA reageerden hierop met dat zij voor 2018 geen afwijking op het gebied van het signaleringsmoment zullen doorvoeren.

 

Zo gauw bekend zijn wat de restitutie tarieven gaan zijn, het geld wat je terugkrijgt als je je rekeningen instuurt, kunnen wij een goed advies geven. Het kan zijn dat een andere verzekeraar beter past bij je wensen op fysiotherapie gebied. Tot 1 januari 2018 kan je namelijk overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

 

Met een groot aantal verzekeraars hebben wel wel een contract. 

 

Met alle andere zorgverzekeraars hebben wel contracten afgesloten met de volgende kanttekeningen.:

 

Menzis, Anderzorg, Azivo, Hema, PMA bieden voor een screening en intake (onze eerste afspraak) slechts € 25,00. Wij besteden hier ongeveer een uur tijd aan. Het betaalde bedrag staat in geen verhouding tot de geleverde prestatie. Omdat wij hierin ook een behandeling doen zal voortaan ook altijd een behandeling worden gedeclareerd. Voor verzekerden bij deze maatschappijen geldt dat bij de eerste behandeling dus twee behandelingen in mindering zullen worden gebracht.

 

Hetzelfde principe geldt ook voor de maatschappijen van Achmea (o.a. Zilveren Kruis, Ziezo, Interpolis e.d.). Een eerste behandeling geldt daarbij als twee behandelingen in de teller van het aantal behandelingen.

 

We zien een steeds verdere toename van de macht van de verzekeraars die voornamelijk een winstoogmerk nastreven, en vooral in deze tijd onevenredig veel geld besteden aan reclame. Geld wat je betaalt om adequate zorg te krijgen.

 

Steeds meer begint de gezondheidszorg kritische kanttekeningen te plaatsen bij de bedrijfsvoering en de ethiek van deze (slechts negen) spelers in de zorgmarkt. Met kloon-polissen wordt vaak hetzelfde geboden tegen hogere tarieven. 

 

Kortom, wij adviseren je om eens zeer kritisch naar je zorgverzekeraar te kijken.

 

Wil je zorgverzekeraars kunnen vergelijken? Er zijn een aantal websites die dit mogelijk maken, onder andere:

 

Consumentenbond:  https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering

Independer:  https://www.independer.nl/zorgverzekering/intro.aspx

 

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande? U kunt ons natuurlijk aanspreken in de praktijk, mailen of bellen.